DETSKA SVADBA

DETSKA SVADABA – je to vlasne hra na svadbu de deti napodobňuju dospelich . V poslednu nedeľu v auguste takto sme sa hrali uš po 10krat . Detská svadba je významné poduatie z niekoľkych dôvodov . detská svadba bola aj je hra. Niekedy dávno keď tehnologia ešte nebola vyvinuta čiže keď naši stari alebo prastarí rodičia boli detmi . Od 3 detskej svadbe sa tancuvalo z mladov dapeniaze , a tie peniaze bolie daruvanie deťom socialnej a finačnej situaciju .

Detská  svadba v Kovačici je o láske a humanite

Cezpoľní hostia na svadbu prinášali dary...

...veselo a s piesňou...

VELKA´ NOC

VEĽKA NOC – tieš je jeden veľky sviatok je to keď Pan Ježiš stal z mrtvich .

Kvetnou nedeľou sa začal Veľký týždeň, ktorého obrady vedú k tajomstvu spásy. Veľkonočné slávnosti pozostávajú zo slov, gest, chvíľ ticha, obrazov, hudby a spevu, ktoré privádzajú najmä k úvahám o bolesti tajomstva ľudského utrpenia, ktoré je osvetlené vo vzkriesenom Kristovi.

Na Kvetnú nedeľu sa pripomínalo rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti ale aj triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý na Popolcovú stredu budúceho roku.Veľký piatok je dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti obdobie veľkonočnej slávnosti – trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce), ktorý sa tento rok slávi 11. mája. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja.

VIANOCE V KOVAČICI

VIANOCE KOVAČICI – Je pre nas največši sviatok je to narodenie Pana Ježiša Krista . Vanoce su 25 decembra  . Vianočney stromček si pripravame tak  asi dva tižne pred ŠTEDRIM VEČEROM . Vštky deti sa raduju vianoc preto že pod stromček dostavaju všeliake prekrasne darčeky . Večer 25 decembra chodime do kostola a tam spievame ,  rectujeme , a počuvame pana farara ako prednaša služby božie . Keď sa z kostola pride domov na stole v kuchyne nas čaka vianočna večera .

      -je to obr. keď      pan ježiš išiel do JERUZALEMA .